js函数的延迟加载实现代码

复制代码

代码如下:

//非延迟加载的函数,每次调用都会进行条件判断
function removeHandler(target,eventType,handler) {
if(target.removeEventListener) {
target.removeEventListener(eventType,handler,false);
}else {
target.detachEvent("on"+eventType,handler);
}
}
//延迟加载的函数,第一次调用后,会覆盖原来的老函数,以后再次调用的是新函数,不会再进行条件的判断,提升效率
function addHandler(target,eventType,handler) {
if(target.addEventListener) {
addHandler = function(target,eventType,handler){
target.addEventListener(eventType,handler,false);
}
}else{
addHandler = function(target,eventType,handler){
target.attachEvent("on"+eventType,handler);
}
}
addHandler(target,eventType,handler);
}


//条件预加载
//条件预加载确保所有函数调用时间相同。其代价是在脚本加载时进行检测。预加载适用于一个函数马上就会被用到,而且在整个页面生命周期中经常使用的场合。

var addEventHandler = document.body.addEventListener ? function(target,eventType,handler) {
target.addEventListener(eventType,handler,false);
} : function(target,eventType,handler) {
target.attachEvent("on"+eventType,handler);
}

鲜花

握手

雷人

路过

鸡蛋
本文作者2017-9-5 13:10
admin
粉丝7 阅读3 回复0
上一篇:
javascript中方便增删改cookie的一个类发布时间:2017-09-05
下一篇:
js事件(Event)知识整理发布时间:2017-09-05

精彩阅读

推荐视频

排行榜

专访

400-8888-8888
周一至周日 9:00-24:00
意见反馈:postmaster@guaishouxueyuan.net
关于我们

扫一扫关注我们

Powered by Discuz! X3.2© 2001-2013 Comsenz Inc.|网站地图